Adobe Photoshop har en speciel funktion til på en meget nem måde at fjerne røde øjne, og det virker, kan vi fortælle! Det har PhotoFiltre ikke, men den kan alligevel også gøre det både hurtigt og effektivt.

Inden vi fortæller hvordan vi gør i Photofiltre vil vi for de læsere, som bruger artiklerne til at lære programmet nærmere at kende, gennemgå grundprincipperne for hvordan man markerer og redigerer udvalgte billeddele. Det bruger vi et par afsnit på.

Ideen er at artiklerne skal kunne bruges som en slags lærebog for de læsere som ikke tidligere har beskæftiget sig med billedredigering, og for de mere erfarne måske et godt tip!

Men lad os indledningsvis se lidt på de 2 kombattanters virkemåde. 

Er det muligt, at et billedprogram, som installeret fylder ca. 5 MB, kan klare de samme opgaver, som et program der lægger beslag på hele 100 MB på harddisken?

Bliv klogere på Børnefotografering

De 2 programmer, som vi på den måde sammenligner, er PhotoFiltre på ca. 5 MB og Adobe Photoshop .

Alle de almindelige redigeringsopgaver klarer begge programmer lige godt. Først når opgaverne bliver rigtig komplekse, har det største program en lille fordel.

Den mest iøjnefaldende forskel på de 2 programmer, udover prisen og hvor meget de fylder på harddisken, er den måde programmerne arbejder på. Selve programopbygningen er nemlig meget forskellig. 

Photoshop arbejder med “rigtige” Layers og er i bund og grund en neddroslet udgave af storebroder CS. Mulighederne er derfor ret omfattende, og det kræver en vis øvelse at overskue og kæde alle mulighederne sammen på en fornuftig måde, og programmet er da også af samme årsag lidt uoverskueligt ved første øjekast, og derfor også meget lidt brugervenlig.

Læs mere her: