Nodal kan være alt fra et skandinavisk egennavn, til et tillægsord i en litterær sammenhæng, eller en del af et fagudtryk brugt inden for fysikken, men for mange er det et vigtigt punkt inden for fototeknikken.

Ordet Nodal har sin oprindelse i det latinske, hvor ordet nodo for eksempel betyder “sammenknytter”. Det vi inden for foto forstår ved et Nodalpunkt er faktisk noget i retning af et knudepunkt. Hvis sammenstukne billeder, såkaldte panoramabilleder har interesse, så bør Nordalpunket også have en vis interesse. Til panoramabilleder, som er sammensat af flere billeder, duer motiver i bevægelse selvsagt ikke. Panoramabilleder er underlagt de samme regler, som det vi kalder stilleben inden for malerkunsten.

kamera og objektiver-7

Vi ved fra vores barndoms fotolære, at et sted i optikken krydser lysstrålerne, således at vi ender op med et omvendt billede på filmplanet eller rettere CCD’en i det digitale kamera. Der hvor lysstrålerne krydser hinanden har vi Nodalpunktet.

Vil du gerne vide mere om bryllupsfotografering?

Et fotostativ

Et fotostativ i vater bør, som udgangspunkt, være en selvfølge ved panoramafotografering, så de enkelte delbilleder i det mindste ikke bevæger sig op og ned i det horisontale plan. 

Men for at undgå parallakse problemer i overlapningerne mellem de enkelte billeder, så skal kameraet altid drejes i Nodalpunktet. I praksis drejer vi næsten altid kameraet, der hvor stativgevindet befinder sig, og det er absolut ikke Nodalpunktet.

Hvor Nodalpunktet er placeret i den enkelte optik kan desværre ikke læses i betjeningsvejledningen. Placeringen skal man selv finde frem til.

Nodalpunktets placering i optikken varierer både med brændvidde og konstruktion. 

Næste afsnit viser hvorfor vi får parallakseproblemer og hvordan vi finder det rigtige omdrejningspunkt (Nodalpunktet)

Læs også: